hemförsäkringjämförelse.se

Bostadsrättsförsäkring

Hem > Bostadsrättsförsäkring

Hemförsäkring bostadsrätt

Hemförsäkring för bostadsrätt är en viktig del av att skydda ditt hem och dina ägodelar. Men vad innebär det egentligen, och hur skiljer det sig från andra typer av försäkringar?

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring är en specifik typ av hemförsäkring som är anpassad för dem som bor i en bostadsrätt. Den täcker skador inom bostaden, såsom vattenskador, brand eller inbrott. Det är viktigt att notera att denna försäkring oftast kompletterar den försäkring som bostadsrättsföreningen redan har.

Utökad bostadsrättsförsäkring

För dem som önskar ett bredare skydd finns det möjlighet att teckna en utökad bostadsrättsförsäkring. Denna kan inkludera allt från skydd mot identitetsstöld till extra skydd för dyrbara ägodelar som konst eller smycken.

Att teckna en utökad bostadsrättsförsäkring kan vara en god idé i flera situationer. Här är några exempel på när det kan vara särskilt fördelaktigt:

 • Värdefulla ägodelar
  Om du har dyrbara föremål i din bostad, såsom konstverk, smycken, antikviteter eller särskilt dyr elektronik, kan en utökad försäkring ge bättre skydd för dessa.
 • Renovering
  Om du planerar att genomföra större renoveringar i din bostadsrätt kan en utökad bostadsrättsförsäkring ge skydd mot eventuella skador som kan uppstå i samband med detta.
 • Hyra ut bostaden
  Om du planerar att hyra ut din bostadsrätt, antingen regelbundet eller tillfälligt, kan en utökad försäkring ge extra skydd mot potentiella skador som kan orsakas av hyresgäster.
 • Särskilda risker
  Om din bostad ligger i ett område som är särskilt utsatt för vissa risker, till exempel översvämningar, kan det vara klokt att överväga en utökad försäkring som täcker dessa specifika risker.
 • Juridiskt skydd
  Vissa utökade försäkringar erbjuder juridiskt skydd, vilket kan vara användbart om du hamnar i en tvist relaterad till din bostadsrätt.

Innan du beslutar dig för att teckna en utökad bostadsrättsförsäkring är det viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren och jämföra olika erbjudanden. Det kan också vara en bra idé att diskutera dina specifika behov med en försäkringsrådgivare.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg är en tilläggsförsäkring som kan läggas till din vanliga hemförsäkring. Den täcker det ansvar du har som bostadsrättshavare gentemot bostadsrättsföreningen, exempelvis om du orsakar en skada som påverkar hela fastigheten. Du kan också läsa mer om bostadsrättstillägg i WaterCircles artikel.

Vad ingår?

En hemförsäkring för bostadsrätt är särskilt anpassad för dem som bor i en bostadsrätt och kompletterar den försäkring som bostadsrättsföreningen redan har. Här är några av de vanligaste delarna som vanligtvis ingår i en bostadsrättsförsäkring:

 • Lägenhetsskydd
  Täcker skador inom bostaden, såsom vattenskador, brand eller inbrott. Detta inkluderar ofta skador på fasta installationer som kök, badrum, golv och väggar.
 • Ansvarsskydd
  Om du orsakar skada på fastigheten eller på någon annans egendom, kan detta skydd täcka kostnaderna. Till exempel om du råkar orsaka en vattenskada som påverkar grannens lägenhet.
 • Rättsskydd
  Om du hamnar i en juridisk tvist relaterad till din bostadsrätt, kan försäkringen täcka vissa juridiska kostnader.
 • Bostadsrättstillägg
  Detta är ett tillägg som täcker det ekonomiska ansvaret du kan ha gentemot bostadsrättsföreningen. Om det till exempel uppstår en skada i fastigheten som inte täcks av föreningens försäkring, kan detta tillägg hjälpa till att täcka kostnaderna.
 • Allrisk- eller drulleförsäkring
  Vissa bostadsrättsförsäkringar inkluderar detta som ett tillägg. Det täcker skador som orsakas av plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel om du råkar spilla vin på din nya soffa.
 • Övriga tillägg
  Beroende på försäkringsbolag och ditt individuella behov kan det finnas möjlighet att lägga till ytterligare skydd, såsom för särskilt värdefulla ägodelar, identitetsstöld eller utökad reseförsäkring.

Vanliga frågor om hemförsäkring bostadsrätt

När du ska teckna hemförsäkring för bostadsrätt kan det finnas många frågor som dyker upp. Här svarar vi på några av de vanligaste.

Ingår bostadsrättsförsäkring i hemförsäkringen?

Nej, bostadsrättsförsäkring är oftast en separat försäkring som kompletterar din vanliga hemförsäkring. Dock kan vissa försäkringsbolag erbjuda paketlösningar där båda ingår. WaterCircles är ett av dem – där tecknar du hemförsäkring med bostadsrätt inkluderat. Det vanliga är däremot att du behöver teckna en bostadsrättsförsäkring utöver din hemförsäkring. Jämför hemförsäkringar för att se i vilka det ingår, och i vilka du behöver teckna en separat försäkring.

Måste man ha bostadsrättsförsäkring och hemförsäkring?

Det är inte lagligt krav att ha en bostadsrättsförsäkring, men det är starkt rekommenderat. Däremot kan det vara ett krav från din bostadsrättsförening att du har en sådan försäkring.

Vad kostar hemförsäkring för bostadsrätt?

Priset på en hemförsäkring för bostadsrätt är i genomsnitt 2 004 kronor per år, vilket motsvarar ungefär 167 kronor i månaden. Detta pris kan dock variera mycket beroende på individuella omständigheter. Kostnaden för en hemförsäkring för bostadsrätt varierar beroende på försäkringsbolag, bostadens storlek, belägenhet och andra faktorer. Det bästa sättet att få en uppfattning om priset är att kontakta olika försäkringsbolag för offert.