hemförsäkringjämförelse.se

Bostadsrättstillägg

Hem > Bostadsrättstillägg

Hemförsäkring & bostadsrättstillägg

Hemförsäkring är en grundläggande skyddsnivå för de flesta hushåll, men för dem som bor i en bostadsrätt kan det vara viktigt att förstå vikten av att ha försäkring med bostadsrättstillägg. Ta reda på mer om vad det är, varför det kan behövas och hur man bäst går tillväga för att teckna ett.

Vad är bostadsrättstillägg?

Bostadsrättstillägg är en särskild del av hemförsäkringen som riktar sig specifikt till de som bor i en bostadsrätt. Medan en vanlig hemförsäkring täcker lösöre och vissa skador som kan uppstå i bostaden, så täcker bostadsrättstillägget det som rör bostadsrättens fasta egendom, exempelvis golv, väggar, och tak. Ibland ingår detta skydd (som hos exempelvis WaterCircles) – bostadsrättstillägg behöver däremot tecknas separat hos många försäkringsbolag. Jämför och se vad som ingår i olika hemförsäkringar.

Vad täcker det?

Tillägget är till för att täcka skador på den fasta egendomen inom bostadsrätten, såsom:

 • Vattenskador på golv eller väggar
 • Brandskador på fast egendom
 • Skador på inbyggda vitvaror och inredning som är en del av bostadsrätten
 • Vissa typer av stöld- eller vandaliseringsskador


Hur funkar en hemförsäkring med
bostadsrättstillägg?

Många föreningar kräver att du tecknar hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att försäkra hela din bostad – både lösöre och fast egendom. Det finns inga krav på att man måste ha det, men det är starkt rekommenderat om man bor i en bostadsrätt. Här är fyra skäl till varför:

 1. Skydd för fast egendom
  Medan en grundläggande hemförsäkring skyddar ditt lösöre (såsom möbler, kläder och elektronik), täcker bostadsrättstillägget skador på den fasta egendomen inom bostadsrätten – såsom golv, väggar, och tak.
 2. Dyrbara skador
  Skador på den fasta egendomen kan bli mycket kostsamma. Exempelvis kan vattenskador eller brandskador innebära stora reparationer eller renoveringar som du annars själv behöver bekosta reparationerna av.
 3. Föreningens försäkring
  Bostadsrättsföreningens försäkring täcker byggnaden i sig, men inte alltid skador inuti enskilda lägenheter. Detta behöver de som bor i lägenheterna ofta själva teckna.
 4. Kontraktets krav
  I vissa fall kan föreningen eller banken som finansierar din bostad kräva att du har ett bostadsrättstillägg.

Kollektivt bostadsrättstillägg

Vissa föreningar erbjuder ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Detta innebär att föreningen tecknar en gemensam försäkring som täcker alla bostadsrätter inom föreningen. Med ett kollektivt tillägg kan boende ofta spara pengar och slipper teckna individuella försäkringar.

Behöver jag teckna ett eget tillägg?

Om din bostadsrättsförening inte erbjuder ett kollektivt bostadsrättstillägg, eller om det kollektiva tillägget inte täcker allt du önskar, kan det vara klokt att teckna ett eget tillägg. Dock är det viktigt att undvika dubbel försäkring.

Undvik dubbel försäkring

Medan det kan låta som att dubbel försäkring innebär ett extra skydd , finns det flera skäl till varför det är viktigt att undvika:

 • Överflödiga kostnader
  Att betala för två försäkringar som täcker samma risk innebär onödigt höga försäkringspremier.
 • Komplicerade ersättningskrav
  Vid en skada kan det uppstå komplikationer om man försöker kräva ersättning från båda försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen kan tvista om vem som bör betala, vilket kan försena ersättningsprocessen.
 • Innebär inte dubbelt skydd
  Trots att du kan ha två försäkringar som täcker samma sak, betyder det inte att du får dubbla ersättningen vid en skada. I många fall kommer försäkringsbolagen bara att dela på kostnaden för ersättningen, vilket innebär att du i slutändan inte får mer än den faktiska förlusten.
 • Risk för förlust av premier
  Om du gör ett ersättningskrav och det sedan framkommer att du har dubbla försäkringar, kan vissa försäkringsbolag ha rätt att avsluta ditt avtal utan återbetalning av premier.
 • Administrativ börda
  Att hantera två försäkringar, med olika premiebetalningsdatum, avtalsvillkor och kontaktpunkter, kan vara tidskrävande och förvirrande.
 • Rättvisa principer
  Försäkring är baserat på principen om spridning av risk och rättvis ersättning. Att ha dubbla försäkringar strider mot denna princip eftersom man inte borde kunna tjäna på en förlust.


Pris

Ett bostadsrättstillägg kostar vanligtvis cirka 20–100 kronor per månad, enligt Compricer.se. Kostnaden varierar beroende på försäkringsbolag, bostadsrättens storlek, läge och ytterligare faktorer. Det bästa sättet att få en uppfattning om pris är att kontakta olika försäkringsbolag och be om en offert.