hemförsäkringjämförelse.se

Jämför hemförsäkringar

Det är viktigt att skydda sitt hem och sina ägodelar. En hemförsäkring erbjuder ett skydd för dig, ditt hem och dina ägodelar. Här får du möjligheten att jämföra hemförsäkringar samt räta ut eventuella frågetecken.

Olika försäkringsbolag

Avtalsvillkoren ser olika ut hos olika försäkringsbolag. I exempelvis WaterCircles hemförsäkring ingår ett rättsskydd som inte ser ut att ingå hos Trygg-Hansa. Nedan kan du se en jämförelse över flera populära aktörer på marknaden.

WaterCircles

WaterCircles erbjuder en hemförsäkring för de som bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

 • Egendomsskydd och personligt skydd
 • Reseskydd
 • Bostadsrätt och allrisk för bostadsrätt
 • ID-skydd och webbrensning
 • Privatansvar och allrisk för lösöre
 • Rättsskydd och krishjälp
 • Nyvärde elektronik

Kontakt: 010-490 09 99

Hedvig

Hedvig erbjuder skydd för hyresrätt, bostadsrätt, student och villa.

 • Egendomsskydd och ansvarsskydd
 • Reseskydd
 • Rättsskydd och överfallsskydd
 • Utökat skydd och drulleförsäkring
 • Borttappade nycklar
 • Vattenläcka
 • Skydd utanför hemmet

Kontakt: 010-45 99 200

ICA Försäkring

ICA Försäkring erbjuder försäkringar för hyresrätt, bostadsrätt, student och villa.

 • Egendomsskydd
 • Reseskydd
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd
 • Överfallsskydd
 • Drulleförsäkring
 • Elektronikskydd

Kontakt: 033-47 47 90

Gofido

Gofido erbjuder en “aktiv försäkring” som anpassas efter kundens specifika behov.

 • Egendomsskydd och ansvarsskydd
 • Reseskydd
 • Rättsskydd och överfallsskydd
 • Skadestånd och skador i lägenhet
 • Stöld och skadegörelse

Kontakt: 010-551 39 00

Folksam

Folksam erbjuder en försäkring som anpassas beroende på boendeform.

 • Egendomsskydd
 • Reseskydd
 • Rättsskydd och överfallsskydd
 • Skador i lägenhet och ansvarsskydd
 • Stöld och skadegörelse samt skadestånd

Kontakt: 0771-950 950

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa erbjuder hemförsäkringar för villa, bostadsrätt, hyresrätt, fritidshus och studentbostäder.

 • Egendomsskydd
 • Reseförsäkring
 • Cykelförsäkring
 • Krisskydd
 • Försäkring för flyktingar

Kontakt: 0771-111 110

if

If erbjuder försäkringar för bostadsrätt, hyresrätt, fritidshus och studentlya.

 • Egendomsskydd
 • Reseskydd
 • Cykelförsäkring
 • Krisskydd
 • Försäkring för flyktingar

Kontakt: 0771-655 655

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring är ett skydd för ditt hem och dina ägodelar. Den täcker skador orsakade av olyckshändelser som brand, inbrott och vattenskador. Försäkringen kan även inkludera skydd mot rättsliga tvister, reseskydd och överfallsskydd.

Den gäller oftast dygnet runt, oavsett om du är hemma eller borta. Dock kan det finnas vissa undantag beroende på försäkringsbolag och vilket skydd du valt. Försäkringen är utformad för att ge ett brett skydd för ditt hem och dina ägodelar, men det finns alltid vissa undantag och begränsningar.

Ingår tandvård?

I de flesta fall ingår inte tandvård direkt i en standard hemförsäkring, den den främst fokuserar på att skydda ditt hem och dina ägodelar från skador, stöld och andra olyckshändelser.

Däremot kan vissa hemförsäkringar inkludera ett olycksfallsförsäkringsskydd, vilket kan täcka skador på tänderna om de skadas vid en olycka i hemmet eller någon annanstans. Om du är intresserad av försäkringsskydd specifikt för tandvård bör du överväga att teckna en separat tandförsäkring.

10 tillfällen då hemförsäkringen inte gäller (eller?)

Självrisk

De flesta hemförsäkringar har en självrisk, vilket innebär att du som försäkringstagare själv står för en viss del av kostnaden vid en skada.

Avsiktlig skada

Skador som orsakats avsiktligt av försäkringstagaren eller någon i hushållet täcks oftast inte.

Normalt slitage

Skador som uppstår på grund av normalt slitage eller åldrande av egendom täcks inte.

Krig och terrorhandlingar

Många försäkringar utesluter skador orsakade av krig, inbördeskrig, uppror eller terrorhandlingar.

Katastrofer

Vissa naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar eller skred kan vara undantagna, beroende på var du bor och vilken försäkring du har.

Speciella värdeföremål

Dyrbara föremål som konst, smycken eller samlarföremål kan ha ett tak för hur mycket de ersätts med, om de inte specificeras i en särskild tilläggsförsäkring.

Husdjur

Medan vissa skador orsakade av husdjur kan täckas, kan andra skador orsakade av eller till husdjur vara undantagna.

Företagsverksamhet

Om du bedriver någon form av företagsverksamhet hemifrån, kan skador eller förluster relaterade till denna verksamhet vara undantagna om du inte har en särskild företagsförsäkring.

Utanför bostaden

Även om vissa delar av hemförsäkringen, som t.ex. reseskydd, kan gälla utanför bostaden, kan det finnas begränsningar för hur långt bort från bostaden försäkringen gäller.

Försummelser

Om skadan har uppstått på grund av försummelse, som att inte låsa dörren eller ha fungerande brandvarnare, kan ersättningen minska eller utebli helt.

Vanliga frågor

Vad bör ingå i en hemförsäkring?

En bra hemförsäkring bör täcka skador på byggnaden, lösöre som möbler och elektronik, samt ansvarsskydd om du orsakar skada på någon annans egendom. Det kan även vara bra att ha ett reseskydd och rättsskydd inkluderat. Om du behöver vägledning i försäkringsfrågor kan du vända dig till Konsumenternas.se – bakom webbplatsen står Konsumentverket, Finansinspektionen och olika branschorganisationer.

Är det olika om man bor i bostadsrätt eller villa?

Det finns tydliga skillnader mellan hemförsäkring för villa och hemförsäkring för bostadsrätt. Med en villaförsäkring skyddas inte bara dina personliga ägodelar inuti huset, utan även själva byggnaden mot skador som brand eller vattenskador. Den som bor i en bostadsrätt kan istället behöva teckna ett bostadsrättstillägg för att skador på exempelvis golv, kök eller badrum ska täckas.

Vem betalar hemförsäkring vid andrahandsuthyrning?

Vid andrahandsuthyrning bör hyresgästen ha en egen hemförsäkring. Uthyraren bör dock se till att ha en försäkring som täcker eventuella skador på fastigheten.

Vad behöver jag göra vid flytt?

När du flyttar bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att uppdatera adressen. Det kan även vara en bra tidpunkt att se över ditt skydd och eventuellt justera det efter dina nya behov.

I övrigt behöver du inte byta försäkring. Om du flyttar till något större kan det vara bra att se över den för att säkerställa att den fortfarande ger ett fullgott skydd.

Vad gör jag om jag tappar min hemnyckel?

Om du tappar bort din hemnyckel kan många hemförsäkringar täcka kostnaden för att byta lås, särskilt om det finns en risk att någon kan använda nyckeln för att bryta sig in. Det kan dock finnas en självrisk att betala, och vissa försäkringar har en gräns för hur mycket de ersätter. Här kan du läsa mer om vad som gäller för borttappad nyckel och hemförsäkring.