hemförsäkringjämförelse.se

Jämför hemförsäkringar

Det är viktigt att skydda sitt hem och sina ägodelar. Hemförsäkringar erbjuder detta skydd, men det kan vara svårt att veta vilken som passar bäst för ens egna behov. Här får du möjligheten att jämföra hemförsäkringar samt ta reda på mer om vad en hemförsäkring är, när och för vem den gäller, samt andra vanliga frågor kring ämnet.

Vad är hemförsäkring?

En hemförsäkring är ett skydd för ditt hem och dina ägodelar. Den täcker skador orsakade av olyckshändelser som brand, inbrott och vattenskador. Försäkringen kan även inkludera skydd mot rättsliga tvister, reseskydd och överfallsskydd.

När gäller den?

Hemförsäkringen gäller oftast dygnet runt, oavsett om du är hemma eller borta. Dock kan det finnas vissa undantag beroende på försäkringsbolag och vilket skydd du valt. En hemförsäkring är utformad för att ge ett brett skydd för ditt hem och dina ägodelar, men det finns alltid vissa undantag och begränsningar. Exakt vilka undantag som gäller kan variera beroende på försäkringsbolag och den specifika försäkringspolicyn. Nedan listar vi några vanliga undantag och begränsningar.

Jämför hemförsäkringar

Hedvig

Hedvig erbjuder en hemförsäkring som är anpassad för hur du bor och lever idag. De har olika typer av hemförsäkringar för hyresrätt, bostadsrätt, student och villa.

Försäkringen täcker:

 • Egendomsskydd: Skydd för skada, stöld och förlust av dina ägodelar.
 • Reseskydd: Skydd vid sjukdom och olycksfall under resa.
 • Ansvarsskydd: Ersättning för skadestånd som du kan bli krävd på.
 • Rättsskydd: Ersättning för advokatkostnader vid tvister.
 • Överfallsskydd: Skydd vid exempelvis våld.
 • Ersättning för merkostnader: Ersättning för extra kostnader som kan uppstå vid skada.
 • Utökat skydd: Möjlighet att lägga till extra skydd som allriskförsäkring och ID-skydd.
 • Drulleförsäkring: Ingår alltid i priset.
 • Nycklar: Försäkringen gäller om nyckeln blir stulen, men inte om du tappar bort den.
 • Vattenläcka: Skydd mot vattenskador i bostaden.
 • Skydd utanför hemmet: Skydd för saker du tar med dig utanför hemmet, inklusive när du reser utomlands.

Kontakt: 010-45 99 200

ICA Försäkring

ICA Försäkring erbjuder hemförsäkring för olika typer av boenden, inklusive hyresrätt, bostadsrätt, student och villa. De har fått toppbetyg av Konsumenterna och erbjuder ett omfattande skydd för både hemmet och personliga tillhörigheter.

Försäkringen täcker:

 • Egendomsskydd: Skydd för skada, stöld och förlust av dina ägodelar.
 • Reseskydd: Skydd vid sjukdom och olycksfall under resa.
 • Ansvarsskydd: Ersättning för skadestånd som du kan bli krävd på.
 • Rättsskydd: Ersättning för advokatkostnader vid tvister.
 • Överfallsskydd: Skydd vid exempelvis våld.
 • Drulleförsäkring: Ingår alltid i priset.
 • Elektronikskydd: Minskad självrisk och åldersavdrag för fasta elektronik som tvättmaskin eller TV.
 • Rese Plus: Avbeställningsskydd, ersättningsresa vid skada eller akut sjukdom, ersättning vid sjukhusvistelse eller försenad hemresa, och inga självrisker inom reseskyddet.

Kontakt: 033-47 47 90

Gofido

Gofido erbjuder en modern och anpassad hemförsäkring som tar hänsyn till individens behov. De utmanar traditionella försäkringsbolag genom att erbjuda en “aktiv försäkring” som anpassas efter kundens specifika behov, så att man endast betalar för det man faktiskt behöver.

Försäkringen täcker:

 • Egendomsskydd: Skydd för skada, stöld och förlust av dina ägodelar.
 • Reseskydd: Skydd vid sjukdom och olycksfall under resa.
 • Ansvarsskydd: Ersättning för skadestånd som du kan bli krävd på.
 • Rättsskydd: Ersättning för advokatkostnader vid tvister.
 • Överfallsskydd: Skydd vid exempelvis våld.
 • Skador i lägenhet: Skydd vid skador i bostaden, t.ex. om du glömt tända ljus.
 • Stöld och skadegörelse: Skydd vid inbrott och skadegörelse.
 • Skadestånd: Skydd om du blir skadeståndsskyldig.
 • Tillägg för extra skydd: Möjlighet att lägga till extra skydd för specifika behov.

Kontakt: 010-551 39 00

Folksam

Folksam erbjuder en omfattande hemförsäkring som är anpassad för olika boendeformer. De är ett av Sveriges största försäkringsbolag och har en lång historia av att erbjuda försäkringar till svenska hushåll.

Försäkringen täcker:

 • Egendomsskydd: Skydd för skada, stöld och förlust av dina ägodelar.
 • Reseskydd: Skydd vid sjukdom och olycksfall under resa.
 • Ansvarsskydd: Ersättning för skadestånd som du kan bli krävd på.
 • Rättsskydd: Ersättning för advokatkostnader vid tvister.
 • Överfallsskydd: Skydd vid exempelvis våld.
 • Skador i lägenhet: Skydd vid skador i bostaden.
 • Stöld och skadegörelse: Skydd vid inbrott och skadegörelse.
 • Skadestånd: Skydd om du blir skadeståndsskyldig.
 • Tilläggsförsäkringar: Bland annat Resklar, Värdesak, Småbåt, Elrullstol, Skog och Golf.

Kontakt: 0771-950 950

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa erbjuder hemförsäkringar för olika boendeformer som villa, bostadsrätt, hyresrätt, fritidshus och studentlya. De strävar efter att ge hela familjen en trygg vardag genom att erbjuda skydd för både bostaden och personliga tillhörigheter.

Försäkringen täcker:

 • Egendomsskydd: Upp till 1,5 miljoner i ersättning för dina saker vid skada, förstörelse eller stöld.
 • Reseförsäkring: Täcker kostnader om någon i familjen behöver läkarvård på grund av sjukdom eller olycksfall under resan.
 • Cykelförsäkring: Skydd för cyklar värda upp till 50 000 kronor vid stöld.
 • Krisskydd: Psykologiskt stöd efter svåra händelser som t.ex. en brand.
 • Försäkring för flyktingar: Utökat skydd i hemförsäkringen för inneboende flyktingar.

Kontakt: 0771-111 110

if

If erbjuder hemförsäkringar för olika boendeformer som villa, bostadsrätt, hyresrätt, fritidshus och studentlya. De strävar efter att ge ett omfattande skydd för både bostaden och personliga tillhörigheter.

Försäkringen täcker:

 • Egendomsskydd: Ersättning upp till 1,5 miljoner för dina saker vid skada, förstörelse eller stöld.
 • Reseskydd: Skydd i 45 dagar vid sjukdom eller olycksfall under resa.
 • Cykelförsäkring: Ersättning upp till 35 000 kr per cykel vid stöld.
 • Krisskydd: Psykologiskt stöd efter svåra händelser.
 • Försäkring för flyktingar: Utökat skydd i hemförsäkringen för inneboende flyktingar.
 • Stor Hemförsäkring: Ifs bästa hemförsäkring som ger extra bra reseskydd, inklusive avbeställningsskydd, ersättningsresa, förseningsersättning, hyrbilsskydd, outnyttjad semesterdag och självriskskydd.

Kontakt: 0771-655 655

10 tillfällen då hemförsäkringen inte gäller (eller?)

Självrisk

De flesta hemförsäkringar har en självrisk, vilket innebär att du som försäkringstagare själv står för en viss del av kostnaden vid en skada.

Avsiktlig skada

Skador som orsakats avsiktligt av försäkringstagaren eller någon i hushållet täcks oftast inte.

Normalt slitage

Skador som uppstår på grund av normalt slitage eller åldrande av egendom täcks inte.

Krig och terrorhandlingar

Många försäkringar utesluter skador orsakade av krig, inbördeskrig, uppror eller terrorhandlingar.

Katastrofer

Vissa naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar eller skred kan vara undantagna, beroende på var du bor och vilken försäkring du har.

Speciella värdeföremål

Dyrbara föremål som konst, smycken eller samlarföremål kan ha ett tak för hur mycket de ersätts med, om de inte specificeras i en särskild tilläggsförsäkring.

Husdjur

Medan vissa skador orsakade av husdjur kan täckas, kan andra skador orsakade av eller till husdjur vara undantagna.

Företagsverksamhet

Om du bedriver någon form av företagsverksamhet hemifrån, kan skador eller förluster relaterade till denna verksamhet vara undantagna om du inte har en särskild företagsförsäkring.

Utanför bostaden

Även om vissa delar av hemförsäkringen, som t.ex. reseskydd, kan gälla utanför bostaden, kan det finnas begränsningar för hur långt bort från bostaden försäkringen gäller.

Försummelser

Om skadan har uppstått på grund av försummelse, som att inte låsa dörren eller ha fungerande brandvarnare, kan ersättningen minska eller utebli helt.

Vem gäller den?

Hemförsäkringen gäller för den person som tecknat försäkringen samt de som bor permanent i hushållet, såsom familjemedlemmar.

6 personer som inte täcks av hemförsäkringen

Tillfälliga besökare

Gäster eller besökare som inte bor permanent i hushållet täcks oftast inte av hemförsäkringen, även om det kan finnas vissa undantag, till exempel om gästen råkar skada sig i hemmet.

Andrahandsuthyrare

Om du hyr ut din bostad i andra hand, gäller din hemförsäkring oftast inte för den person som hyr. Den personen bör ha en egen hemförsäkring.

Personer med företagsverksamhet i hemmet

Om du bedriver företagsverksamhet i din bostad, kan vissa delar av hemförsäkringen inte gälla för skador eller förluster relaterade till verksamheten. I dessa fall kan en särskild företagsförsäkring behövas.

Personer som bor i bostaden utan ägarens medgivande

Om någon bor i bostaden utan tillstånd från ägaren eller huvudhyresgästen (t.ex. olovliga inneboende eller “squatting”), gäller inte hemförsäkringen för dem.

Personer som bor utomlands

Om du bor utomlands under en längre period och inte har din huvudsakliga bostad i det land där försäkringen tecknats, kan hemförsäkringen inte gälla.

Bostäder som står tomma

Om en bostad står tom under en längre tid, till exempel på grund av en längre resa, kan vissa delar av hemförsäkringen upphöra att gälla om man inte meddelat sitt försäkringsbolag.

Vanliga frågor om hemförsäkringar

Vad bör ingå i en hemförsäkring?

En bra hemförsäkring bör täcka skador på byggnaden, lösöre som möbler och elektronik, samt ansvarsskydd om du orsakar skada på någon annans egendom. Det kan även vara bra att ha ett reseskydd och rättsskydd inkluderat. Om du behöver vägledning i försäkringsfrågor kan du vända dig till Konsumenternas.se – bakom webbplatsen står Konsumentverket, Finansinspektionen och olika branschorganisationer.

Hur vet man om man har hemförsäkring?

Om du är osäker på om du har en hemförsäkring bör du kontakta ditt försäkringsbolag eller granska dina banktransaktioner för att se om du betalar någon försäkringspremie.

Är det olika om man bor i bostadsrätt eller villa?

När det kommer till hemförsäkringar finns det tydliga skillnader mellan hemförsäkring för villa och hemförsäkring för bostadsrätt. Med en villaförsäkring skyddas inte bara dina personliga ägodelar inuti huset, utan även själva byggnaden mot skador som brand eller vattenskador. Däremot, när du bor i en bostadsrätt, ingår skyddet för själva byggnaden oftast i bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Därför fokuserar en bostadsrättsförsäkring mer på innehållet i lägenheten. 

Kan man byta när som helst?

Ja, du kan oftast byta hemförsäkring när du vill. Men det är viktigt att se till att den nya försäkringen träder i kraft innan den gamla upphör för att undvika ett skyddsgap.

Vem betalar hemförsäkring vid andrahandsuthyrning?

Vid andrahandsuthyrning bör hyresgästen ha en egen hemförsäkring. Uthyraren bör dock se till att ha en försäkring som täcker eventuella skador på fastigheten.

Vad gör man med hemförsäkring när man flyttar?

När du flyttar bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att uppdatera adressen. Det kan även vara en bra tidpunkt att se över ditt skydd och eventuellt justera det efter dina nya behov.

Varför är det viktigt?

Att ha en hemförsäkring är viktigt eftersom den skyddar dig ekonomiskt vid oväntade händelser. Utan en sådan försäkring kan kostnaderna för att ersätta eller reparera skadade ägodelar bli mycket höga. Det ger även en trygghet i vardagen att veta att man är skyddad.